Оперативно премахване на малки доброкачествени и злокачествени образувания на кожата по медицински или естетични показания. Отстраненият материал се изпраща задължително за хистологично изследване, за да се потвърди клиничната диагноза и да се докаже видът на туморното образувание.

Details

  • Price: лв.
  • Duration: 30m
  • Capacity: 1