Вземане на част от кожна лезия, с цел хистологично издледване.

Details

  • Price: лв.
  • Duration: 30m
  • Capacity: 1