BODY FX® е неинвазивна процедура за отстраняване на мазнини, без отпускане на кожата. Процедурата се изпълнява при строго регулирана терапевтичната температура и безопасност.

Details

  • Price: лв.
  • Duration: 30m
  • Capacity: 1