Fractora ®  представлява радиочестотна технология за третиране кожата. Чрез фракционирана енергия се подобрява текстурата на повърхностните и дълбоки дермални слоеве, като намалява следите от стареене.

Details

  • Price: лв.
  • Duration: 30m
  • Capacity: 1