Клиничен преглед

Начало » Portfolio » Клиничен преглед

Клиничният преглед включва снемане на пълен дерматологичен статус на кожата и кожните придатъци на пациента, поставяне на диагноза и съставяне на план за лечение